Computer Repair & Maintenance
Small Home & Office Networking
Office Secretarial Service
Software & Hardware Issues
English & Nepali Typing
HCTC provides the following services:
Basic Computer Course
Special & Advance Computer Course
Graphic Designing Course
Web Designing & Development
Accounting Course with Tally
English & Nepali Typing Skill
Home Service for computer related works
Computer and computer parts sales
(with home delivery system)
IT related service and sugesstions
Our Contact Info:

Hamro Computer Training Center (HCTC)

Teku-12, Kathmandu, Nepal
(Opposite to the National Trading Ltd.)

Phone: +977 9851010372
Email: hamro.hctc@gmail.com

for more information please click here..
कम्प्युटर तथा अंग्रजी भाषा जान्दै नजान्नेहरुका लागी पनि विशेष कक्षाहरु संचालन भै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ कृपया नि:संकोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला
हाम्रो सम्पर्क ठेगाना:
हाम्रो कम्प्युटर तालिम केन्द्र (HCTC)
टेकु-१२, काठमाडौँ, नेपाल
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ठिक आगाडी मूल सडकमा
फोन नं : ९८५१०-१०३७२
थप
जानकारीको लागी  यहाँ क्लिक गर्नुहोला
Copyright © 2014-2015, HCTC, email: hamro.hctc@gmail.com